Czech republic

Školní Ekokodex

Vítězný ekokodex a poznámkami v angličtině
Our school ecocode with English notes

KROK 7 - EKOKODEX

Každá třída zapojená do kampaně připravila své třídní ekokodexy, z nich jsme pak vybírali ten vítězný. 

Zde jsou návrhy ekokodexů.

Úklidová akce

Uklízelo se 11.6 kolem školy a v Miškovickém háji. 

Kroky 5 a 6 MONITORING, ZAŘAZENÍ DO ŠKOLNÍHO KURIKULA A PŘÍPRAVA ÚKLIDOVÉ AKCE

Práce na slabých stránkách a vůbec na celém projektu se odehrávala v těchto předmětech - matematika (výpočty, kolik sešlápnutých a nesešlápnutých lahví se vejde do kontejneru na lahve), anlgičtina - spolupráce se školou z USA, environmentální výchova a hodiny přírodovědy a přírodopisu a pak projektové dny (viz níže na stránce). 

Monitorování se odehrávalo především v hodinách EV - žáci obcházeli koše na odpad a zaznamenávali si, jestli se třídění zlepšilo po umístění informačních plakátků. Neměřili jsme nijak přesně, jen pohledem, ale zdá se nám, že ano. 

Také jsme se dotázali v jídelně, zda se zmenšilo množství vyhazovaného jídla - opět neměřeno přesně, ale mírně ano. Žáci si už umí a nebojí se říct si o méně jídla. Podle paní kuchařek si děti častěji řeknou, zda chtějí více nebo méně. 

Podle informací z kanceláře došlo k mírnému snížení spotřeby papíru na tištění a kopírování v druhém pololetí (informovali jsme učitelky a učitele o tom, že by bylo dobře kopírovat na obě strany a zkažené kopie použít jako šmíráky).

Úklidová akce je naplánovana na 11.6. ve spolupráci s městskou částí a paní Soňou Černou v Miškovickém háji. 

Krok 4 - práce na slabých stránkách

Projektové dny 2.A

Svět kolem nás
První den  -  Exkurze ASA Ďáblice          
Děti se seznamovaly s kontrolovanou veřejnou skládkou, s nakládáním odpadků, s jejich
tříděním, historií skládky, zazeleňováním….. Exkurze byla velice poučná, názorná.
Druhý den  –  Ekologicko naučný program od Sdružení Koniklec nazvaný Duchové z popelnic, který byl zaměřený na třídění odpadu. Zábavnou formou se opět děti seznamovaly s tříděním a získaly mnoho užitečných rad a poučení.
den  děti vytvářely plachty k tématu Třídění a vyrobily i několik skvěle vypadajících výrobků z odpadků. Zrekapitulovali jsme si, co všechno jsme se dozvěděli a naučili. Nejlepší však ze všeho byla konečná výstava výrobků a následné vyfotografování s nimi.
Vše se dařilo, líbilo. Třídíme a budeme v tom stále pokračovat a další lidičky k tomu vést. To jsme si dali za úkol všichni. To je výzva!

Projektové dny pí. uč. Vlašánková

První den – jsme navštívili spalovnu v Malešicích. Děti se po názorném videu a objasnění principu využití energie z odpadu vydaly do prostoru spalovny. Nejdříve jsme navštívili váhu „popelářských aut“. Po-té jsme viděli výkladku odpadů. Navštívili jsme jeřáb, z kterého dělníci 12 hodin nabírají a váží odpad, který jde následně už přímo do spalovny. Překvapilo nás, že je zde vše řízeno počítači, včetně přesné váhy odpadů. Jsou zde i velmi přísné podmínky pro sledování kouřových zplodin, které vychází ze spalovny do ovzduší. Exkurze se nám velmi líbila, byla poučná. Náš obdiv má většina zaměstnanců, kteří denně pracují v prašném prostředí.
Druhý den – jsme navštívili firmu CIUR v Brandýse nad Labem Ta se zaměřuje na zpracování sbíraného papíru a jeho využití. Vzhledem k tomu, že se na naší škole také papír sbírá, byla pro nás tato exkurze velmi přínosná. Je neuvěřitelné, kde všude se dá použitý papír využít.
Nejvíce nás zaujalo využití granulí vyrobených z papíru do svrchní vrstvy silnic a tím vylepšení jejich vlastností. Zajímavé je také využití a plnění bytových prostor speciální nehořlavou směsí, která se vyváží až do Saudské Arábie, kde se využívá při stavbě mrakodrapů. Doslova nám vyrazila dech informace, že je tato firma jediná na světě ve výrobě umělého sněhu, který se využívá v Hollywoodu při natáčení filmů.
Třetí den – jsme veškeré své dojmy konzultovali s paní učitelkou, shrnuly naše nové poznatky v pracovních listech a vytvořili nástěnku pro své spolužáky ze školy.

Projektové dny únor - třída 5.c

středa: úvaha k projektu- Proč třídit ? Země odpadků..Odpad a naše Země, Jak pomoci planetě, Lavina odpadků,ODPAD - HROZBA - individuální písemné zpracování  práce - prezentace, zhodnocení.....

čtvrtek: exkurze SKLÁDKA ASA - provoz a využití skládky, dotřiďovací linky, kogenerační stanice, práce kompaktoru, řídící centrum atd.....

pátek: využití odpadu z domácnostíPet láhve, víčka, kartony, skleněné nádoby, papír atd.... na vytvoření vlastních prací:např. Ekoměst, škol, postav, Ekomuzeum, auta.......

Výstava prací (viz fotogalerie níže na stránce), zhodnocení projektu, význam.....

Výrobky z odpadků - 5.C

Tonda Obal na cestách

Ve dnech 10.2. a 11.2. 2014 shlédli všichni žáci prvního stupně výukový pořad Tonda Obal na cestách.

Fotografie zde.

Třídění má smysl

Výstup z projektu Třiďte. Má to smysl? 

Třídit nebo ne?

Výstup z projektu Třiďte. Má to smysl?  

Kam s odpadem z jídelny

 
 

Jak si říct o méně jídla

Ukázalo se, že jednou ze slabých stránek je, že se v jídelně vyhazuje velké množství jídla. Někteří žáci se stydí říci si o menší porce. Tady je návod, jak na to. 
 
 

 

Projektové dny - Únor 2014

Projekty týkající se Litter Less: 
  • Petra Boháčková - Třiďte. Má to smysl?
  • Dagmar Holubová - viz projektové dny výše na stránce
  • Kamila Babková - viz výše na stránce
  • Hana Skřivánková - návštěva výstavy Od věků sloužím člověku v Zemědělském muzeu
  • Martina Pavlíková - Třídění odpadu

Co jsme loni dokázali

Krok 3 - Výsledky analýzy a co dál - plánování

Zde najdete výsledky analýzy a nápady, co s tím - plánování.
V čem jsme dobří: 
A co nám nejde: 

Druhý krok - analýza

Třída 2. B složila a nahrála hymnu kampaně. si mohli naplánovat, co ve škole zlepšit, musíme nejdřív zjistit, jak na tom škola je. K tomu slouží analýza. Pro analýzu požijeme pracovní listy, které se společně pokusíme co nejpřesněji vyplnit. Pak se pokusíme najít naše silné stránky - v čem jsme dobří a naše slabé stránky - co nám moc nejde. Slabé stránky se pokusíme zlepšit.
Pracovní listy pro nalýzu si stáhněte zde.

Hymna Litter Less

Třída 2. B složila a nahrála hymnu kampaně.

První krok - Ekotým

Třída 9.A: Alena

Třída 9.B: Aneta

Třída 7.B: Kačka, Lenka, Jakub, Roman

Třída 8.A: Sandra, Jitka, Dominik S, Roman

Třída 5.C: Natka, Justýna, Patricie, Jakub Seabastien, Kryštof, Anna V.

Třída 2.D: Patrik Č., Julie M., Kateřina D, Artush M.

Třída 4.A: Daniel K., Daniel R., Karolína M., Julie D.

Třída 2.B: Denisa K., Vít K., Vojta K., Barbora B.

Třída 3.B: Tomáš S., Petr F., Agáta C., Petra M.

Třída 5.A: Klára P., Eliška H., Terezie P., Simona O.

 

Spolupráce se zahraniční školou

V rámci kampaně budeme také spolupracovat s jednou zahraniční školou. Jde o školu z USA. Kromě těchto stránek se budeme setkávat také na Edmodu, kam pan učitel z americké školy Genseo zadal pro své žáky první úkol. Pracovní listy, které vypracováváme my na naší škole, budou vypracovávat také žáci partnerské školy. To, co zjistíme, zapíšete vy, členové ekotýmu, na společný blog.

Pro zajímavost kopíruji z Edmoda: Welcome to our Litter less Project. We will be doing a year long project jointly with a class from the Czech Republic. This assignment is to give you a quick overview of what that project is about. Here is a brief description of the project. 
In November we will be studying Geneseo School to see what is done with litter, what do we mean by litter and where does it go. In December we will come up with a program to do something about litter and then execute that plan with a wrap up by May. What makes this more exciting is that we will be also communicating with a class in the Czech Republic. They will be doing a litter project as well and we will share information.

Zpráva z akce z Toulcova Dvora 

A už je to tady! Máme čerstvé zprávy z programu Pytlík Pepík se vrací. Co nám o něm řekla paní učitelka? "Jednalo se o program zaměřený na třídění odpadu patřící do oblasti Chráníme ŽP. Děti sedící v kruhu byly podle barvy vytažených kolíčků rozděleny na skupinky, které měly třídit odpad všeho druhu do připravených malých rozlišených popelnic, tak jak je známe, žlutá na plasty, modrá na papír atd... Tomu předcházela hra Škatulata hýbejte se a spousta dalších činností, hádanek... Dvě hodinky byly velice pestré, zajímavé, děti se dozvěděly i další důležité informace o recyklaci, kompostu, bioodpadu, žížalách a něco malého si i vyrobily - dalekohled z ruliček od toaletního papíru. Děti si vedly skvěle při třídění odpadků, dokonce i paní lektorka byla mile překvapena, jak vše hezky zvládají. Protože pracovaly ve skupinách, daly hlavy dohromady a jsou k tomu vedeny ve škole od 1. třídy, byla radost je pozorovat."

Světový den Ekoškol

7.11. se slaví Světový den Ekoškol. Některé školy v České republice oslaví tento den, tím, že společně zahájí kampaň Litter less. I když my už jsme tuto kampaň zahájili, jedna naše třída, 2.A s paní učitelkou Babkovou, se k oslavám připojí tím, že se 7.11. zúčastní výukového programu o odpadech na Toulcově dvoře. Můžete se těšit na fotografie.

Když méně znamená více aneb Uděláme zábavu ze třídění odpadu

21. 10. 2013 jsme zahá¡jili celoroční kampaň Litter less. Naučíme se v ní, jak správně nakládat s odpady, jak předávat to, co víme, ostatním, naplánujeme, jak ve škole zmenšit množství odpadů a jak lépe třídit, zažijeme nevšední zážitky a uspořádáme nějakou uklízecí­ akci.